ผู้บริหาร

นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 21/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 347421
Page Views 432635
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ครบุรี
2 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ครบุรี
3 โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี ครบุรี
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ครบุรี ครบุรี 044-430480
5 โรงเรียนบ้านไชยวาล ครบุรี ครบุรี
6 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ครบุรี ครบุรี
7 โรงเรียนบ้านใหญ่ ครบุรี ครบุรี
8 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครบุรี ครบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองโสน ครบุรีใต้ ครบุรี
10 โรงเรียนบ้านสระผักโพด ครบุรีใต้ ครบุรี
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรีใต้ ครบุรี
12 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี
13 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรีใต้ ครบุรี 0813601304
14 โรงเรียนบ้านไผ่ จระเข้หิน ครบุรี
15 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
16 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) จระเข้หิน ครบุรี
17 โรงเรียนจอมทองวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
18 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี
19 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตะแบกบาน ครบุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี 044043486
21 โรงเรียนครบุรีวิทยา บ้านใหม่ ครบุรี
22 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง บ้านใหม่ ครบุรี
23 โรงเรียนบ้านซับสะเดา บ้านใหม่ ครบุรี
24 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม บ้านใหม่ ครบุรี
25 โรงเรียนครบุรี บ้านใหม่ ครบุรี
26 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ มาบตะโกเอน ครบุรี
27 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มาบตะโกเอน ครบุรี
28 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี
29 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มาบตะโกเอน ครบุรี
30 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) มาบตะโกเอน ครบุรี
31 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ลำเพียก ครบุรี
32 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลำเพียก ครบุรี
33 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ลำเพียก ครบุรี 044430157
34 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ลำเพียก ครบุรี
35 โรงเรียนบ้านลำเพียก ลำเพียก ครบุรี
36 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ลำเพียก ครบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองเมา สระว่านพระยา ครบุรี
38 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สระว่านพระยา ครบุรี
39 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สระว่านพระยา ครบุรี
40 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สระว่านพระยา ครบุรี
41 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อรพิมพ์ ครบุรี
42 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี 044499150
43 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อรพิมพ์ ครบุรี
44 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ ครบุรี
45 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด เฉลียง ครบุรี
46 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี
47 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เฉลียง ครบุรี
48 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) เฉลียง ครบุรี
49 โรงเรียนบ้านแชะ แชะ ครบุรี
50 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน แชะ ครบุรี 044430111
51 โรงเรียนบ้านหนองรัง แชะ ครบุรี
52 โรงเรียนบ้านดอนกรูด แชะ ครบุรี
53 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โคกกระชาย ครบุรี
54 โรงเรียนบ้านมาบกราด โคกกระชาย ครบุรี
55 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี
56 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โคกกระชาย ครบุรี
57 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง โคกกระชาย ครบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสายมิตร ปักธงชัย
59 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร งิ้ว ปักธงชัย 0-4444-1844
60 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว ปักธงชัย
61 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม งิ้ว ปักธงชัย
62 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ดอน ปักธงชัย
63 โรงเรียนบ้านหนองผักไร ดอน ปักธงชัย
64 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ดอน ปักธงชัย
65 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย
66 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ดอน ปักธงชัย -
67 โรงเรียนวัดบ้านส่อง ดอน ปักธงชัย
68 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ดอน ปักธงชัย
69 โรงเรียนบ้านยางกระทุง ตะขบ ปักธงชัย -
70 โรงเรียนบ้านน้อย ตะขบ ปักธงชัย
71 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ตะขบ ปักธงชัย 0621421329
72 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ ปักธงชัย
73 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ตะขบ ปักธงชัย
74 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตะขบ ปักธงชัย
75 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ตะขบ ปักธงชัย
76 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตะขบ ปักธงชัย 044-430549
77 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ตะขบ ปักธงชัย
78 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตะคุ ปักธงชัย
79 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ตะคุ ปักธงชัย
80 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ตะคุ ปักธงชัย
81 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ตะคุ ปักธงชัย
82 โรงเรียนไผ่สีสุก ตะคุ ปักธงชัย
83 โรงเรียนบ้านวังหิน ตะคุ ปักธงชัย
84 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตะคุ ปักธงชัย
85 โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตะคุ ปักธงชัย
86 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ตูม ปักธงชัย
87 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ตูม ปักธงชัย
88 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ตูม ปักธงชัย
89 โรงเรียนวัดพรหมราช ตูม ปักธงชัย
90 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
91 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
92 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044430112
93 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044969072
94 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044-430219
95 โรงเรียนวัดทุ่งจาน นกออก ปักธงชัย
96 โรงเรียนวัดม่วง นกออก ปักธงชัย
97 โรงเรียนวัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย
98 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย นกออก ปักธงชัย
99 โรงเรียนบ้านบ่อปลา บ่อปลาทอง ปักธงชัย
100 โรงเรียนบ้านกลาง บ่อปลาทอง ปักธงชัย
101 โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลาทอง ปักธงชัย
102 โรงเรียนบ้านโนนแดง ภูหลวง ปักธงชัย
103 โรงเรียนบ้านหนองกก ภูหลวง ปักธงชัย
104 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 044-430448
105 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภูหลวง ปักธงชัย
106 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ภูหลวง ปักธงชัย
107 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลำนางแก้ว ปักธงชัย
108 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ลำนางแก้ว ปักธงชัย
109 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย 044-430-125
110 โรงเรียนบ้านพัดทะเล ลำนางแก้ว ปักธงชัย
111 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สะแกราช ปักธงชัย
112 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สะแกราช ปักธงชัย
113 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย
114 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สะแกราช ปักธงชัย
115 โรงเรียนบ้านคลองเตย สะแกราช ปักธงชัย
116 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สะแกราช ปักธงชัย
117 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สะแกราช ปักธงชัย
118 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย
119 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สำโรง ปักธงชัย 0994589146
120 โรงเรียนวัดโพนทราย สำโรง ปักธงชัย
121 โรงเรียนหนองประดู่ สำโรง ปักธงชัย
122 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย
123 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สุขเกษม ปักธงชัย
124 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สุขเกษม ปักธงชัย
125 โรงเรียนบ้านหนองโดน สุขเกษม ปักธงชัย
126 โรงเรียนบ้านนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
127 โรงเรียนวัดหลุมข้าว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
128 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) เมืองปัก ปักธงชัย
129 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
130 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) เมืองปัก ปักธงชัย
131 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เมืองปัก ปักธงชัย
132 โรงเรียนมารีย์ธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย
133 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
134 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เมืองปัก ปักธงชัย
135 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ โคกไทย ปักธงชัย
136 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โคกไทย ปักธงชัย
137 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกไทย ปักธงชัย
138 โรงเรียนบ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว
139 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ระเริง วังน้ำเขียว
140 โรงเรียนบ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว 0-4443-0121
141 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ระเริง วังน้ำเขียว
142 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ระเริง วังน้ำเขียว
143 โรงเรียนบ้านบุตะโก วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
144 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
145 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
146 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
147 โรงเรียนบ้านคลองบง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
148 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว 228340
149 โรงเรียนบ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
150 โรงเรียนบ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
151 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว 044-430410
152 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว
153 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังหมี วังน้ำเขียว
154 โรงเรียนบ้านวังหมี วังหมี วังน้ำเขียว
155 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด วังหมี วังน้ำเขียว
156 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังหมี วังน้ำเขียว
157 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วังหมี วังน้ำเขียว 044430413
158 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังหมี วังน้ำเขียว
159 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังหมี วังน้ำเขียว 044082517 / 090-279-4623 / 095-6137259
160 โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
161 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
162 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
163 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
164 โรงเรียนบ้านหนองโสมง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
165 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
166 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
167 โรงเรียนบ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
168 โรงเรียนบ้านบุไผ่ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
169 โรงเรียนอนุบาลสิรรินทิพย์ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
170 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว 044-081098
171 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กุดโบสถ์ เสิงสาง
172 โรงเรียนบ้านโคกโจด กุดโบสถ์ เสิงสาง
173 โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ เสิงสาง 044
174 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง 044 013724-5
175 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กุดโบสถ์ เสิงสาง 0-4443-0134
176 โรงเรียนบ้านหนองแดง กุดโบสถ์ เสิงสาง -
177 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กุดโบสถ์ เสิงสาง
178 โรงเรียนบ้านลำไซกง บ้านราษฎร์ เสิงสาง
179 โรงเรียนบ้านปางไม้ บ้านราษฎร์ เสิงสาง
180 โรงเรียนตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
181 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
182 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระตะเคียน เสิงสาง
183 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง
184 โรงเรียนบ้านหนองหิน สระตะเคียน เสิงสาง
185 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง
186 โรงเรียนบ้านสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง
187 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สระตะเคียน เสิงสาง
188 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง 044-961567
189 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สุขไพบูลย์ เสิงสาง
190 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สุขไพบูลย์ เสิงสาง
191 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสาง
192 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
193 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
194 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
195 โรงเรียนบ้านสระประทีป เสิงสาง เสิงสาง
196 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา เสิงสาง เสิงสาง
197 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง เสิงสาง
198 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) เสิงสาง เสิงสาง
199 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง เสิงสาง
200 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ เสิงสาง เสิงสาง
201 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง เสิงสาง 081-967-1332
202 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง
203 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
204 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
205 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง