ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ย. 61 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สนามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (ฝ่ายประถมศึกษา)/ชุดผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
23 พ.ย. 61 สอบ Pre O-Net Pre NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
22 พ.ย. 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี(่ฝ่ายประถม)แต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี