ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,20:02  อ่าน 1547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,20:00  อ่าน 1566 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการศึกษาดูงานเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,19:36  อ่าน 1563 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมอบรมโครงการ "การกระทำดีที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,19:26  อ่าน 1536 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,19:21  อ่าน 1235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสำหรับผู้จักยังความตระหนักสำนึกระลึกรู้ใน คุณค่าแห่งชีวิตของตน สรรพสัตว์ สรรพสิ่งให้บังเกิดมีขึ้น และดำรงมั่นในเยาวชนผู้สืบทอด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,19:12  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,18:45  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน วัฒนรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,10:36  อ่าน 798 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน วัฒนรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,10:32  อ่าน 820 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภัชชา ธนูปกรณ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,10:29  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..