ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอวังน้ำเขียว
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,16:05  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:59  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:53  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตราพระราชทานคงสภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:46  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นป.1 - ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแก้วกานต์ อินทร์หมื่นไวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,14:13  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแก้วกานต์ อินทร์หมื่นไวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,14:08  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,09:02  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..