ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานยอดเยี่ยม เนื่องในวันครูปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,19:50  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,19:42  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอวังน้ำเขียว
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,16:05  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:59  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:53  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตราพระราชทานคงสภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางวิรมณ กาลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:46  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นป.1 - ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแก้วกานต์ อินทร์หมื่นไวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,14:13  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแก้วกานต์ อินทร์หมื่นไวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,14:08  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,09:02  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..