ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมประกวดการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณิสา สิงขร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,00:29   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราพัชร บุญช่วย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,00:16   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมประกวดการบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกาสะลอง กาฬภักดี
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,00:09   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษา4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอมร ใจมนต์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,23:56   อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายองอาจ โหล่มกลาง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,23:50   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อนักเรียน : นางสาวทัดดาว พ้องงูเหลือม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,23:48   อ่าน 123 ครั้ง