ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้ง ระดับประถมศึกษา : เด็กหญิงธัญพิชชา ไตยเวียง ระดับมัธยมศึกษา : นางสาวปราถนา นวลพุดซา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=862222521289061&id=100025039632298

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี มีความประสงค์รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
 
 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (ฝ่ายมัธยม)
ประกาศและรายงานตัว 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น.