การพัฒนาครู
22 ตุลาคม 2564 ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายเวโรจน์ เหลืองยวง  ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 โดยเข้ารับการประเมินจาก
นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
นางศิริเนตร สิงห์คำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสันติสุข
นางสาวอังคณา สุนทราวันต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 481 ครั้ง