การพัฒนาครู
การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00-22.00 น. 

บุคลากรของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประกอบด้วย นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์ และนายคมสัน วัฒนรัตน์ 

ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผ่าน Facebook live ทางเพจ PA-Teacher and Supervisor (https://fb.watch/8xR04XazE7/

จัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรกุลภูมิปัญญา และได้รับเกียรติจาก ดร.นิตยา หล้าทูนธีรกุล เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพเกียรติบัตร นายคมสัน วัฒนรัตน์
ภาพเกียรติบัตร นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 576 ครั้ง