การพัฒนาครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (School-mis)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 บุคลากรของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประกอบด้วย นายพีรพงษ์ ทานา รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางภัทรีพันธ์ ยางชัยภูมิ, นางศุภัชชา ธนูปกรณ์, นาณัฐพล อุนดีมะดัน และนายคมสัน วัฒนรัตน์ ได้เข้าร่วมตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis) ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting จัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพเกียรติบัตร นายพีรพงษ์ ทานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ภาพเกียรติบัตร นางภัทรีพันธ์ ยางชัยภูมิ
ภาพเกียรติบัตร นางศุภัชชา ธนูปกรณ์
ภาพเกียรติบัตร นายณัฐพล อุนดีมะดัน
ภาพเกียรติบัตร นายคมสัน วัฒนรัตน์
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564,13:40   อ่าน 425 ครั้ง