การพัฒนาครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2564 นายกิตติศักดิ์ ยอดลีและนางทองใส ยอดลี ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบการสื่อสารสองทาง ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Meeting จัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต 3, เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564,13:01   อ่าน 695 ครั้ง