การพัฒนาครู
การอบรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข็มแข็ง ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยวิดิทัศน์ (Video conference) โดยใช้แอปพริเคชั่น Google meet
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับมอบหมายให้จาก สพป.นม.3 ให้ดำเนินการในนามศูนย์แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำประจำ สพป.นม.3 ได้จัดการอบรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข็มแข็ง ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยวิดิทัศน์ (Video conference) โดยใช้แอปพริเคชั่น Google meet ซึ่งในการนี้ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผอ.รร.บ้านไทยสามัคคี ในนามประธานศูนย์แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำประจำ สพป.นม. 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 576 ครั้ง