ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครอง
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

  ชั้นอนุบาล                    วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  13.00 - 15.30 น.

  ชั้นประถม1-3                วันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  08.30 - 11.30 น.

  ชั้นประถม4-6                วันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  13.00 - 15.30 น.

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  08.30 - 11.30 น.

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  13.00 - 15.30 น.
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1006 ครั้ง