ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
"ประกาศ"รับสมัครนักเรียน
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ฉบับ
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองผมการเรียน(ถ้ามี) 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
* กรณีสมัครเรียนสายพาณิชยกรรมให้เพิ่มอีกอย่างละ 1 ฉบับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
-โทร 088-4762032 , 098-4317176
-หรือผ่าน inbox เพจโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 194 ครั้ง