ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้ง ระดับประถมศึกษา : เด็กหญิงธัญพิชชา ไตยเวียง ระดับมัธยมศึกษา : นางสาวปราถนา นวลพุดซา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=862222521289061&id=100025039632298

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี มีความประสงค์รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
 
 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (ฝ่ายมัธยม)
ประกาศและรายงานตัว 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น.
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครอง
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

  ชั้นอนุบาล                    วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  13.00 - 15.30 น.

  ชั้นประถม1-3                วันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  08.30 - 11.30 น.

  ชั้นประถม4-6                วันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  13.00 - 15.30 น.

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  08.30 - 11.30 น.

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  13.00 - 15.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฐมวัย
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

 

 

สมัคร กยศ รายใหม่ลงทะเบียนเพื่อขอรหัส
ประกาศปิดภาคเรียน และปฏิทินการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ เอกสารข้างล่างนี้
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นอนุบาล 2 ติดต่อ
ครูแก้วกานต์ 088-7874471
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ติดต่อ
ครูอังคณา 064-52217062
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติดต่อ 
ครูศศิธร 088-5805498
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดต่อ
ครูนิตยา 080-3854595
ห้องธุรการโรงเรียนโรงเรียน 044-081098
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ ระเบียบการรับสมัครตามลิงค์ข้างล่างนี้

ชั้นอนุบาล 2  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
http://www.thaischool1.in.th/_files_school/30113830/document/30113830_0_20200310-101009.pdf

ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
http://www.thaischool1.in.th/_files_school/30113830/document/30113830_0_20200310-101801.pdf
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ที่มาบรรจุดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.ว่าที่ร้อยตรี อนุชา  อาจโยธา  ครูสังคมศึกษา
2.นางสาวชฎาพร  ถวยสูงเนิน   ครูปฐมวัย
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2562
กิจกรรมภายใน ประจำเดือนมกราคม 2562
ติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับภาค
Logbook Teacher
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีต้อนรับครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีร่วมลงนามความร่วมมือ การจัดการศีกษาเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีร่วมลงนามความร่วมมือ การจัดการศีกษาเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
สพป.นม.3 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนดีศรีตำบล
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล ในสังกัด จำนวน 38 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน ออกประเมินโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ในวันที่  21 มิถุนายน 2559
อบจ.นครราชสีมา มอบเก้าอี้ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
อบจ.นครราชสีมา ได้จัดหาเก้าอี้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย  มอบให้แก่ เด็กชายพิสิษฐ์  นารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2  โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสานเป็นผู้ออกแบบในการจัดทำเก้าอี้
กิจกรรมภาคเช้าปฐมวัย
กิจกรรมภาคเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษา
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนฝ่ายมัธยมศึกษา
การประชุม "ผอ.เขตพบเพื่อนครู" สังกัด สพป.นม3
คณะครูโรเรียนบ้านไทยสามัคคีร่วมประชุม  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต