ภาพกิจกรรม
สอบRT ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,10:20   อ่าน 276 ครั้ง