ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่ค้นหาและเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครสอบเป็นนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ชป.กร.) และชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)ในพื้นที่ ร่วมกับชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของหน่วยทหาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่ค้นหาและเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครสอบเป็นนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,08:19   อ่าน 709 ครั้ง