ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยุวเกษตร ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
กิจกรรม "ยุวเกษตร" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว โดยมีว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ พรมผิว เป็นครูหัวหน้ากิจกรรมฯ คุณค่าของกิจกรรมนอกจากผลผลิตที่ได้ ก็คือการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้เรียนและได้ตามรอยศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 อย่างเป็นรูปธรรม #ล้ำเลิศคุณธรรม_ก้าวนำการศึกษา_ดีเด่นการกีฬา_พัฒนาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,08:15   อ่าน 496 ครั้ง