ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
#ขอความเห็นชอบเปิดภาคเรียนที่_2_2564
ช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อขอความเห็นชอบการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 และขอรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีนายสิทธิชัย แสนลือชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม
การประชุมครั้งนี้ น.ส.พรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยนายพีรพงศ์ ทานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหาร ร่วมนำเสนอมาตรการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะรองรับการขอเปิดเรียนครั้งนี้
ในการนี้ โรงเรียนฯ ได้รายงานการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ผ่านมาอีกด้วย

โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,19:10   อ่าน 258 ครั้ง