ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ(กสศ.) ภาคเรียนที่1/2564
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี มอบหมายให้ นายพีรพงษ์ ทานา รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ(กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2564,08:56   อ่าน 396 ครั้ง