ภาพกิจกรรม
4-7 ตุลาคม 2564 สอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่1/2564
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้นัดหมายนักเรียนสอบวัดประเมินผล ดูพัฒนาการ ความก้าวหน้านักเรียน โดยใช้วิธีการและรูปแบบหลากหลาย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้และสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตลอดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,19:10   อ่าน 585 ครั้ง