ภาพกิจกรรม
23 มิถุนายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โดย ดร.อุทุมพร เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,19:48   อ่าน 77 ครั้ง