ภาพกิจกรรม
17-18 มิถุนายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  วิทยากรโดย นายณัฐพล อุ่นดีมะดัน 
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,23:25   อ่าน 36 ครั้ง