เช็คเกรดนักเรียน

กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียนเพื่อเช็คผลการเรียน